Svátek má: Ilona

Regiony

Velikost textu:

Filozofická fakulta přivítala studenty ústeckých gymnázií

Filozofická fakulta přivítala studenty ústeckých gymnázií

O výstavu „Rok 1918 na Ústecku“ je zájem. Ve čtvrtek 12. dubna 2018 zavítali do budovy Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem studenti z obou ústeckých gymnázií.

Ilustrační foto
19. dubna 2018 - 07:00

Jejich cílem bylo absolvovat výukový program k výstavě Rok 1918 na Ústecku. Při té příležitosti  si gymnazisti prohlédli rovněž budovy a prostory filozofické fakulty a ostatní části univerzitního kampusu.

Výukový program pro ně připravila katedra historie Filozofické fakulty UJEP, jejíž pedagogové, doktorandi a magisterští studenti samotnou výstavu, připomínající 100. výročí vzniku republiky, vytvořili. V rámci tohoto projektu, finančně podpořeného Ústeckým krajem, vzniklo 15 bannerů, pracovní listy a koncepce programu.

Výukový program, který se konal přímo na filozofické fakultě, byl jakousi rozšířenou verzí akce, která několik dnů předtím proběhla na gymnáziu v Litoměřicích. Do konce roku 2018 by stejný program měli ve svých školách absolvovat i studenti dalších gymnázií v našem kraji. Na své další zastávce 23. dubna 2018 navštíví historici z Ústí nad Labem Biskupské gymnázium v Bohosudově.

Během dvouhodinového semináře byly na filozofické fakultě téměř 50 studentům nejprve představeny základní informace o vzniku Československé republiky v podzimních dnech roku 1918 na severozápadě Čech. Poté se naučili analyzovat vybrané dobové karikatury a používat je jako historický pramen. „Do programu je zapojena i samotná výstava, v jejíchž panelech studenti hledají odpovědi na úkoly z pracovních listů, které jsme s kolegy vytvořili speciálně pro tento, spíše diskuzní, než výukový, seminář,“ říká s trochou nadsázky Mgr. Josef Märc, hlavní didaktik akce.

Spolu s ním se programu zúčastnili i dva zástupci z řad autorů výstavy, Mgr. Jan Grisa a Mgr. Adam Hájek, interní doktorandi katedry historie. Jejich úkolem bylo studentům v základních obrysech nastínit složitost postupného vyhlášení Československé republiky v roce 1918 na území dnešního Ústeckého kraje, kde se současně objevily i státotvorné snahy českých Němců. Druhý jmenovaný z autorů, Adam Hájek, k tomu dodává: „Celé toto období bylo komplikováno i koncem první světové války. Málokdo si dnes uvědomuje, že v řadě měst nacházejících se ve smíšených česko-německých jazykových oblastech nebo i oblastech čistě jazykově německých docházelo často k vyhlášení Československé republiky až s příchodem vojska nově vznikající republiky Čechoslováků.“

Filozofická fakulta realizací této akce také upozorňuje na význam spolupráce s gymnázii Ústeckého kraje, které chce v následujícím období věnovat větší pozornost. V průběhu semináře tak byli studenti informováni nejen o základních údajích o univerzitě, fakultě a její činnosti, ale prohlédli si například i studovny jednotlivých kateder.

Zámek v Kounici střeží dva mouřenínové od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa

Kromě knih z produkce fakulty si na závěr odnesli i pozvání na Letní školu historie, kterou FF UJEP za finanční podpory Ústeckého kraje pořádá v Jiřetíně pod Jedlovou v termínu 22.–26. 8. 2018. Její letošní téma zní „Páni i kmáni – vladaři a jejich poddaní v dějinách“ a studenti se na ni mohou hlásit do začátku května. Na letní škole na středoškoláky čekají krátké přednášky, výlety, promítání filmů či večerní posezení u ohně. Díky dlouhodobé spolupráci s Ústeckým krajem je i tentokrát účast pro studenty zcela bezplatná.

Pro Ústeckenovinky.cz Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP.


(lh,ústeckenovinky.cz,foto archiv UJEP)