Svátek má: Laura

Regiony

Velikost textu:

Dřevo na opravu krovů Kalichu se bude plavit po Labi

Dřevo na opravu krovů Kalichu se bude plavit po Labi

Zcela výjimečnou příležitost být svědky unikátního postupu obnovy krovů litoměřického Kalichu budou mít letos a příští rok obyvatelé Litoměřic.

Ilustrační foto z akce
20. dubna 2019 - 07:00

Dřevo na opravu totiž bude plaveno po Labi a máčeno v rybníku po dobu téměř tří měsíců, což je postup, který se v dnešní době používá zcela výjimečně a pouze při opravách památek. Zajímavostí je také fakt, že k takto významnému procesu dochází zrovna letos, kdy město slaví 800 let od svého založení.

Krovy pro Kalich

Krov Kalichu pochází z roku 1834, věžička dokonce z roku 1569. Odborníci, kteří stav krovů posuzovali, rozhodli o napodobení původní technologie stavby a použití stejných druhů dřev. Jimi zvolená mokrá cesta úpravy dřeva spočívá v postupném vyluhování uvedených živin vodou v proudící vodě, stojatá voda pak poslouží jako penetrace. Tento postup zajistí dlouhou trvanlivost nové stavby. Jde o velmi složitý proces, ať už po legislativní či technické stránce. Město však tuto cestu zvolilo s ohledem na význam památky.

„Kalich je unikát nadregionálního významu, v České republice jde o zcela ojedinělou takto zajímavou dochovanou konstrukci,“ konstatoval na dnešní komentované prohlídce vorů Kamil Podroužek z Katedry historie University Jana Evangelista Purkyně.

Prací se ujalo tesařství Čenda z Litoměřic, které má v současné době již dřevo svázáno do několika dlouhých vorů. Každý kus dřeva byl těžen s ohledem na jeho budoucí využití. „Je zde jedle bělokorá, smrk a dále například modřín, který využijeme pro místa dotýkající se zdiva. K dispozici máme i dřevo z dubu a jasanu, ze kterého vytvoříme kolíčky do krovů,“ vysvětlil Zdeněk Oravec, majitel společnosti. Jak dále prozradil, čtyři vory čeká tříměsíční máčení ve stojaté vodě, konkrétně v zahořanském rybníku, již od příštího týdne. S položením vorů na Labe zatím firma vyčkává s ohledem na postupné tání veškerého sněhu z hor. Jakmile to bude možné, umístí její pracovníci vory do toku Labe pod jezem v Českých Kopistech. Ty pak po 2,5 měsících máčení zahájí plavbu do Litoměřic. Důkladné ponoření dřeva zajistí nádrže naplněné rybniční vodou. Po vytažení z vody budou všechny kmeny přemístěny na Mírové náměstí, kde obyvatelé na vlastní oči uvidí, jak se dále zpracovávají. K samotné opravě krovů pak dojde až po dokonalém vyschnutí během roku 2020.

Věž Kalichu, který je v Litoměřicích turisticky nejnavštěvovanější památkou, však po opravách krovů čekají ještě další změny. „Naším plánem je kompletní výměna střešní krytiny v roce 2021. Ta završí celý proces obnovy,“ informoval Ladislav Pošík, stavební technik Odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích.

Podle webu města Litoměřice

(lh,usteckenovinky.cz,foto město Litoměřice)