Svátek má: Státní svátek

Regiony

Velikost textu:

Den geografických informačních systémů opět na UJEP

Den geografických informačních systémů opět na UJEP

GIS Day neboli den geografických informačních systémů je celosvětově pořádaná popularizační akce, která si klade za cíl široké veřejnosti představit geoinformační technologie.

Ilustrační foto
30. listopadu 2019 - 07:00

Letošní ústecký GIS Day proběhl v listopadu v prostorách Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. Moderní technologie se staly již běžnou součástí našich životů. Setkat se s nimi můžeme v běžném i pracovním životě, a to napříč různými obory jako např. geografie, biologie, ochrana životního prostředí, urbanismus, architektura, vojenství, zdravotnictví či herní průmysl. Znalost takových technologií a schopnost je správně využít nám dává úžasný nástroj pro řešení problémů a lepší chápání souvislostí světa kolem nás.

Již několik let se tak v polovině listopadu scházejí odborníci z katedry geografie (přírodovědecká fakulta) a katedry geoinformatiky (fakulta životního prostředí), aby se i oni přičinili o šíření povědomí o geoinformačních technologiích. Letošní GIS Day byl pořádán 13. 11. 2019 v prostorách univerzitní Červené auly a v lobby budovy MFC v kampusu UJEP. Ústecký GIS Day je zaměřen především na žáky středních škol, gymnázií a studenty ústecké univerzity.

„Akce se zúčastnilo zhruba 200 žáků regionálních středních škol a gymnázií. V posledních letech zaznamenáváme pravidelný nárůst návštěvníku, z čehož lze usuzovat, že o akci je stále větší zájem. Letos se nám dokonce poprvé přihlásili i žáci 9. třídy základní školy,“ doplňuje jeden z organizátorů akce Mgr. Petr Meyer z katedry geografie.


S geoinformačními technologiemi se návštěvníci mohli seznámit prostřednictvím přednášek a stanovišť s praktickými ukázkami. Kromě úvodní přednášky „Co je to GIS?“, která hosty informovala o základech GIS, byly také různými odborníky prezentovány ukázky využití geoinformačních technologií v praxi. Na jednotlivých stanovištích si bylo možné vyzkoušet technologie jako např. drony, 3D tisk, virtuální realitu, měřicí přístroje či samotný GIS. Součástí stanovišť byly také prezentace studijních programů na UJEP, které využívají právě zmíněné technologie.

„Je velice důležité mladým lidem prezentovat moderní technologie, protože právě znalost a povědomí o nich může ovlivnit výběr zaměření vysokoškolského studia, případně jejich uplatnění na trhu práce. Za zmínku také stojí, že ve spolupráci obou kateder se podařilo akreditovat zcela nový bakalářský studijní program Aplikovaná geoinformatika na dobu 5 let,“ dodává další z organizátorů akce doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.


I přes pozitivní zpětnou vazbu se realizátoři akce již nyní zamýšlí, jak následující ročník GIS Day v listopadu 2020 zase posunout o kus dál. Technologický vývoj se každým rokem posouvá mílovými kroky kupředu a geoinformační technologie nebudou výjimkou. Je tedy nutné držet krok s aktuálními i budoucími trendy a nové poznatky a zkušenosti dále předávat směrem k veřejnosti.

Pro Usteckenovinky.cz Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP

(lh,usteckenovinky.cz,foto UJEP)