Svátek má: Bohuslava

Regiony

Velikost textu:

„Co COVID-19 v kraji změní,“ řešila na jednání krajská tripartita

„Co COVID-19 v kraji změní,“ řešila na jednání krajská tripartita

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (krajská tripartita) na svém 100. jednání Předsednictva řešila budoucnost regionu. Jak ve světle dopadů pandemie COVID-19, tak v kontextu hospodářské přeměny regionu.

Ilustrační foto z jednání
21. června 2020 - 07:00

Na dalších pět let si také zvolila nového předsedu. Martin Klika, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, představil dosavadní postup krajské samosprávy v boji proti koronaviru a jeho dopadů v oblasti podnikání, zdravotnictví, ochranných pomůcek i sociálních služeb. 

„Jsem rád, že se povedlo a povede mezi živnostníky v našem kraji rozdělit  v celkové sumě až 70 milionů korun. 540 žádostí už bylo schváleno a proplaceno, dalších cca 500 je nyní ve schvalovacím procesu. Po schválení jsou podnikatelům odesílány finanční prostředky do 3 dnů. A na dalších formách podpory našich obyvatel a organizací dále pracujeme,“ doplnil 1. náměstek. Jak dále uvádí, osvědčilo se každodenní řízení a komunikace krajského krizového štábu i panelu humanitárních činností. Díky nemocnicím Krajské zdravotní, a.s., byla velmi rychle zřízena odběrové místa. Fungovaly také „odběrové“ sanitky, ve kterých se mohli nechat otestovat občané v místech svého bydliště. Osvědčila se také spousta dobrovolnických organizací a dobrovolníci, kteří pomáhali různým způsobem mnoha občanům.

„Patří velké poděkování všem, kteří se zapojili,“ doplnil Martin Klika. Na závěr svého vystoupení poukázal na skutečnost, že z důvodu rozhodnutí státu budou vážně sníženy rozpočty kraje i měst. S tímto však Ústecký kraj nesouhlasí a chystá apel na vládu, aby toto rozhodnutí přehodnotila.

Tripartita se nyní chce zaměřit především na ekonomické dopady pandemie a na dopady na trh práce. Což je tématem i Paktu zaměstnanosti, který již v regionu působí 7 let a přispívá k tvorbě pracovních míst a k rozvoji vzdělávání. Dagmar Prošková, výkonná manažerka Paktu zaměstnanosti, představila aktuální hrozby na trhu práce a predikci dalšího vývoje. Bohužel Ústecký kraj patří dlouhodobě mezi regiony nezaměstnaností nejvíce postižené. A již se to projevuje v číslech. K 31. 5. 2020 je míra nezaměstnanosti v ČR 3,6 %, ovšem náš region je již na 5 %. A tento zhoršující trend lze očekávat i dále, neboť zaměstnavatelé oznamují propouštění, někteří z nich i hromadné. Souhrnně v ČR převyšuje počet volných pracovních míst ještě stále počet uchazečů o zaměstnání. V Ústeckém kraji je tato bilance opačná. Nenahrává tomu ani tlak na ukončování těžby hnědého uhlí, což bude znamenat další úbytek pracovních míst. Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje  je zapojen do projektu KOMPAS, jež se zabývá predikcí trhu práce a na jehož základě budeme moci vyhodnotit budoucí dopady a realizovat záchranná opatření, upravit obory vzdělávání, které budou nejvíce potřeba atd.

Podpora našeho regionu přichází i díky strategii RE:START, jež má za cíl restrukturalizaci našeho kraje, a taktéž z Evropské unie, která v současné době připravuje pravidla pro čerpání z tzv. Just Transition Fondu, tedy Fondu spravedlivé transformace, speciálního dotačního programu, který přispěje na přeměnu regionu finančními prostředky v objemu desítek miliard korun.

„Příležitosti, jak pomoci našemu regionu existují a další jsou v přípravě. Je potřeba v rámci území připravit kvalitní projekty a spolupracovat,“ komentovala Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK.


Tripartita na svém výročním jednání zvolila také svého nového předsedu, který bude nadále hájit zájmy všech partnerů. Stala se jí současná předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová. Ke svému znovuzvolení řekla: „Rozvoj našeho regionu je pro mě srdeční záležitostí. Vážím si práce ve struktuře, která čítá více než 200 organizací napříč všemi obory Ústeckého kraje. Díky tomu mluvíme v Praze společným hlasem.“

Podle webu Ústeckého kraje

(lh,usteckenovinky.cz,foto web UK)