Svátek má: Dana

Regiony

Velikost textu:

Česko-izraelská spolupráce univerzitní konference o spolupráci

Česko-izraelská spolupráce univerzitní konference o spolupráci

Dne 24. 5. 2023 se uskuteční v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Česko-Izraelská univerzitní konference zaměřená na podporu spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu a transferu technologií.

Zprava Hejcman, Kuráň, Pinhasov, Koutsky
13. května 2023 - 07:00

Jednou z pořádajících českých univerzit je také Univerzita J. E. Purkyně v Ústí and Labem.

Konference navazuje na spolupráci UJEP s Ariel University a pod záštitou děkana Fakulty životního prostředí UJEP Pavla Kuráně ji organizuje Michal Hejcman z FŽP UJEP.

„Konference účastníkům umožní jednak získat povědomí o možnostech a oblastech vzájemné spolupráce, a zároveň na místě zahájit první kroky k jejímu odstartování,“ vysvětluje prof. Hejcman, který při spolupráci s izraelským vysokým školstvím získal již četné zkušenosti.  

Konference českých a izraelských univerzit na téma spolupráce v oblastech vzdělávání, vědy a transferu technologií proběhne pod záštitou místopředsedy poslanecké sněmovny Karla Havlíčka a místopředsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Karla Raise. Účast na jednání přislíbily velvyslankyně Izraele v České Republice J. E. Anna Azari a Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

V samostatném bloku zde budou zástupci UJEP prezentovat dosavadní spolupráci s izraelskými univerzitami, zejména s Ariel University, s níž UJEP podepsala memorandum v prosinci 2022. Dohoda o partnerství a spolupráci cílí na vzájemné provádění vědeckého výzkumu, výměnu akademických pracovníků, studentů a vzdělávacích programů, včetně výměny zkušeností z hlediska vzdělávání studentů a pracovníků.

Po podepsání memoranda zástupci Fakulty životního prostředí UJEP Michal Hejcman a Pavel Kuráň navštívili v březnu 2023 Ariel University. „Velmi rychle jsme identifikovali společné zájmy a zahájili aktivní spolupráci hned v několika oblastech vědy a výzkumu. Ty zatím nejmarkantnější se zaměřují na archeologický výzkum zaniklých biblických měst a monitoring polutantů v životním prostředí a čištění průmyslově kontaminovaných vod,“ konkretizuje prof. Hejcman. Zároveň obě univerzity již spolupracují také v oblasti zdravotnických a zemědělských věd.  

Právě druhý blok přednášek česko-izraelské konference přinese konkrétní informace o spolupráci UJEP a Univerzity Ariel. Z pohledu přírodních a historických věd budou jako příklad uvedeny již proběhlé aktivity na biblické lokalitě  Tel Burna nebo v Terezíně, představeny budou dále možnosti společných aktivit v oblasti vývoje technologií zaměřených na čištění průmyslově kontaminovaných vod, výzkumu hospodaření s vodou v krajině či vztahů mezi biologickými mechanismy a lidským chováním za účelem zlepšení zdraví a mezilidských vztahů.Celodenní program konference přinese informace o konkrétní spolupráci:
  • Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzity Ariel,
  • Fakulty informačních technologií VUT Brno s izraelskými univerzitami,
  • Mendelovy univerzity v Brně a Oranim College,
  • Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého a Bar-Ilan Institute of Nanotechnology & Advanced Materials (BINA) při Bar-Ilanově univerzitě,
  • Fakulty designu Holon Institute of Technology a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni,
  • Společného výzkumného a vývojového centra pro obnovitelné zdroje energie při NTC, Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Ariel,
  • Fakulty filozofie a umění Západočeské univerzity v Plzni  a Univerzity Ariel,
  • Česko-izraelského inovačního a partnerského centra Moravské vysoké školy obchodní Olomouc.

Konference, která proběhne dne 24. 5. 2023 od 10:00 h v jednací místnosti J205 PS Parlamentu ČR, je veřejná, účast je podmíněna registrací do 19. května 2023 na emailové adrese .zc.psp@vavolaksjets Vstup do poslanecké sněmovny je možný pouze s platným občanským průkazem nebo pasem.

Ústeckénovinky.cz informovala Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí, UJEP.

(rp,usteckenovinky.cz,foto:ujep)
Souhlasíte s tím, aby Česká republika i nadále dodávala zbraně na Ukrajinu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
4%
Ne
transparent.gif transparent.gif
31%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
4%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
61%