Svátek má: Tamara

Regiony

Velikost textu:

7.ročník konference Bez laboratoře se neobejdete

7.ročník konference Bez laboratoře se neobejdete

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. (KZ–NM), připravilo 7. očník odborné konference „Bez laboratoře se neobejdete“.

Z konference
31. března 2023 - 07:00

Konference se ukutečnila 22. března v kinosále mostecké nemocnice a tradičně se věnovala poznatkům z oborů biochemie, hematologie, toxikologie a klinické farmacie, které jsou v této nemocnici spojeny do jednoho oddělení laboratorního komplementu.

Problematika práce v laboratořích a jejích výsledků má řadu aspektů, které na konferenci obsáhla celá řada přednášek. Ve dvou blocích bylo soustředěno 11 vystoupení. Mezi nimi se objevila i témata „Význam POCT a supervize laboratoře v Nemocnici Most“, „Monocytózy – diferenciální diagnostika a využití aplikace MWO“, „Von Willebrandova choroba a její diagnostika“, „Nanomedicína jako nadějný přístup k diagnostice závažných onemocnění“, „Toxikologie v psychiatrii – od prof. Vondráčka k výzvám budoucnosti s kazuistikou otravy olanzapinem“ či „Chování neutrofilních granulocytů v extravaskulárních tělních tekutinách včetně likvoru“.

„Specialisté oddělení laboratorního komplementu jsou dlouhodobě schopni nabízet ve všech oborech laboratorní diagnostiky stále kvalitnější služby a spolupracovat s dalšími laboratořemi. Všem zaměstnancům, kteří zajišťují chod oddělení laboratorního komplementu, za jejich práci děkuji a děkuji samozřejmě i dámám, které za pořádáním dnes již tradiční akce stojí,“ uvedl ředitel nemocnice Ing. Pavel Markalous.

Odbornými garanty konference s 220 účastníky byly MUDr. Hana Mrázková, primářka Plicního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., a Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., vedoucí Centrální laboratoře Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

„Počet zájemců o konferenci ukázal, že laboratorní diagnostika oprávněně přitahuje zájem lékařů a dalších odborníků. Vyslechli jsme zajímavá sdělení kolegů z různých oborů laboratorní diagnostiky, ale i jiných lékařských specializací nejen v rámci Krajské zdravotní, ale také z renomovaných pražských pracovišť. Snažili jsme se, aby v programu byly zastoupeny přednášky z odborností, které obsahuje náš laboratorní komplement. Všechny přednášky měly vysokou úroveň. Děkuji všem, kdo se na přípravě a úspěšném průběhu podíleli,“ zhodnotila letošní konferenci Ing. Eva Herkommerová, Ph.D.Oddělení laboratorního komplementu KZ–NM poskytuje laboratorní vyšetření pro akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči ve spádové oblasti okresu Most s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. Oddělení je ve všech oborech hematologie, biochemie a toxikologie vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou, kdy úsek forenzní toxikologie byl v roce 2019 doplněn o kapalinový chromatograf s hmotovou spektrometrií v hodnotě 6 milionů Kč, pořízený díky dotaci Ústeckého kraje. Rozvíjí se nový úsek klinické farmacie. Letošní rok bude přístrojové vybavení obohaceno o další dva špičkové přístroje – kapalinový chromatograf s hmotovou spektrometrií a plynový chromatograf s hmotovou spektrometrií, který byly pořízeny z dotací REACT v celkové hodnotě 11 milionů korun.

Spojením oddělení laboratorního komplementu a oddělení klinické mikrobiologie vznikla centrální laboratoř, která provádí biochemická, hematologická, imunologická, sérologická, toxikologická a mikrobiologická vyšetření pro spádovou oblast okresu Most. Jako součást akreditované multioborové nemocniční laboratoře KZ–NM  byla v roce 2018 otevřena nová odběrová místnost v Litvínově a v roce 2022 další v Mostě.
 
(rp,usteckenovinky.cz,foto:krajskazdravotni)
Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
12%
Ne
transparent.gif transparent.gif
34%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%