Svátek má: Tomáš

Politika

Velikost textu:

Z dopisů dvou prezidentů: Milý Miloši nebo milý Franku

Z dopisů dvou prezidentů: Milý Miloši nebo milý Franku

Někteří politici, smečka novinářů a ještě větší slet Zemanových nevoličů na sociálních sítích se snaží vykreslit českou hlavu státu jako neschopného prezidenta. Tito nevoliči Zemana zdůrazňují, že prezidenta ČR už ani okolní svět prý nebere vážně. Výměna dopisů dvou prezidentů dokazuje, že tomu tak není.  

Pražský hrad
1. prosince 2020 - 08:30

Prezident republiky totiž 30. listopadu 2020 obdržel dopis od prezidenta Spolkové republiky Německo Franka-Waltera Steinmeiera


Prezident republiky Miloš Zeman obdržel dopis .   

Vážený pane prezidente, milý Miloši,

Evropa se již několik týdnů potýká s druhou vlnou koronavirové pandemie. Ta tentokrát velmi tvrdě zasáhla také Českou republiku.

Letošní podzim ve znamení pandemie, a patrně i tato zima, budou pro naše společnosti velmi náročné. Výrazná omezení hospodářského, kulturního a společenského života jsou pro nás všechny těžkou zkouškou. Soucítíme s obětmi, které si pandemie v České republice doposud vyžádala. Já i moji krajané jsme v myšlenkách s nemocnými, zemřelými a jejich rodinnými příslušníky, ale také se skvělými pracovníky českého zdravotnictví, kteří navzdory nesmírné pracovní zátěži zachraňují životy. S úlevou jsem sledoval zprávy, podle nichž se situace v České republice v posledních dnech zřejmě mírně zlepšila.

Těší mě, že si v těchto náročných týdnech jako dobří sousedé prakticky pomáháme a že se nám to daří lépe než na jaře. Úzká spolupráce našich vlád, jakož i spolupráce se spolkovými zeměmi sousedícími s Českou republikou je povzbuzujícím výrazem naší sounáležitosti.

V rámci druhé vlny pandemie se rovněž ukazuje, jak důležité bylo, že se členské státy Evropské unie v létě dohodly na účinném nástroji, který je výrazem naší solidarity. Jsem velmi rád, že se Česká republika stejně jako německá spolková vláda zasazuje o rychlou a důslednou realizaci tohoto balíčku. Závisí na tom úspěch obnovy našich národních ekonomik. Závisí na tom i budoucnost naší sjednocené Evropy.

Pane prezidente, všichni si přejeme návrat k našemu starému, milovanému způsobu života. I přesto však platí víc než kdy dřív, že v těchto měsících neneseme odpovědnost pouze sami za sebe, ale také za naše spoluobčany. Vám i Vašim krajanům přeji nezbytnou sílu a trpělivost, disciplínu a optimismus, které budeme potřebovat, abychom zvládli následující měsíce. Sám pevně věřím tomu, že díky pokrokům v oblasti mezinárodní spolupráce a blížícímu se schválení prvních vakcín bude možné, abych naši solidaritu s Českou republikou vyjádřil v příštím roce tím, že Vás osobně navštívím.

Přeji Vám i všem občanům České republiky pevné zdraví.

Se srdečným pozdravem

Tvůj

Frank-Walter Steinmeier
Prezident republiky odpověděl na dopis německého prezidentaPrezident republiky Miloš Zeman 30. listopadu 2020 zaslal dopis prezidentovi Spolkové republiky Německo Franku-Walteru Steinmeierovi.

Vážený pane prezidente, milý Franku,

 dovolte mi Vám od srdce poděkovat za Váš dopis vyjadřující solidaritu s Českou republikou v této nelehké době celosvětové pandemie. Moc si Vašich slov vážím a stejně jako Vy věřím v brzké zlepšení nastalé situace a pozvolný návrat k našim dřívějším životům.

Rčení praví, že v krizi poznáš přítele a v této souvislosti mi dovolte Vám osobně poděkovat za pomoc ze strany Spolkové republiky Německo, a to jak formou lékařského personálu, tak i nabídkou volných nemocničních lůžek, pokud by to situace vyžadovala. Zejména spolupráce s oběma sousedními spolkovými zeměmi Bavorskem a Saskem byla v tomto smyslu příkladná. Věřím, že i postoje, která v průběhu pandemie zaujímala česká strana, byly německými partnery stejně tak vnímány jako konstruktivní a vstřícné. Přeji si, aby česko-německé sousedství šlo v dobrých, ale i těžkých dobách ostatním zemím příkladem.

Pandemie nezná hranic a postihuje více či méně všechny země světa. Všichni musíme ctít a chránit ten nejvzácnější dar, lidský život. Při vědomí rozsáhlosti pandemie musí být i naše odpověď na ní a její důsledky v čele s očekávanou hospodářskou krizí co nejrobustnější. Uvítal jsem proto ambiciózní plán evropské ekonomické obnovy, který jak správně říkáte, je výrazem naší společné solidarity. Vědomí, že nikdo nejsme sami, že jsme součástí širší rodiny, je důležité obzvláště v momentech jako tento. To platí pro jednotlivce, ale i pro státy. Koordinovaný plán obnovy je vedle vzájemné spolupráce našich zemí a dalších příkladů důkazem, že patříme do fungující rodiny evropských států.

Pane prezidente, velmi rád vzpomínám na naše poslední vzájemné setkání v září roku 2018 v Berlíně. Pevně věřím, že nám celková situace umožní schůzku v příštím roce zopakovat, a to tentokrát na Pražském hradě. Velmi rád bych totiž této příležitosti využil k osobnímu poděkování jak Vám, tak i celé Spolkové republice Německo za opakovaně projevovanou solidaritu a pomoc v těchto těžkých časech.   

S úctou

Tvůj                

Miloš Zeman
prezident České republikyLíbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu?
Více na facebookovém profilu webu Prvnizpravy.cz   zde ...

(ps, Prvnizpravy.cz, Hrad.cz, foto: ps)