Svátek má: Doubravka

Byznys

Velikost textu:

Jak vybarvit Krym na mapách ve školním atlase je věda nebo politika

Jak vybarvit Krym na mapách ve školním atlase je věda nebo politika

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odebralo kartografickým nakladatelstvím doložku ke školním  atlasům světa, protože si na v mapách v atlasu vyznačená sporná území stěžovali zastupitelské úřady Ukrajiny a Gruzie. K tomu se vyjádřily osobnosti české kartografie.

Ve žlutém kroužku je jako sporné území vyznačený Krym
10. února 2018 - 08:27

Prvnizpravy.cz už o této události informovaly ...
Kartografové mají jasno: Krym je na mapách zobrazený jako sporné území

Vydavatelství Školního atlasu Kartografie Praha na svém webu zveřejnilo k této události stanoviska  předních českých kartografů.

"Jakékoli kartografické znázorňování informací se odehrává ve dvou rovinách, a to v rovině obsahu (co se  znázorňuje) a v rovině formy (jak se to znázorňuje)," píše v úvodu dopisu profesor Vít Voženílek, který zastává funkci vice-president of International Cartographic Association.

"Obsah znázorňování je v tematických mapách (kam politické mapy náležejí) formulován tematikem, tedy  odborníkem-nekartografem na znázorňované téma. Tematik formuluje informacena základě svých odborných schopností a dovedností a může do této informace promítnout i politické či jiné postoje své či skupiny, kterou zastupuje. V žádném případě se nesmí dopustit úmyslné mystifikace, protože toto by vedlo k mylné informovanosti čtenáře mapy. Při znázorňování příslušnosti území ke státním útvarům tematik vychází z oficiálních stanovisek kompetentních orgánů, kterými v Česku jsou prezident České republiky, Vláda České republiky, případně i Ministerstvo zahraničí ČR a Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jasné a jednoznačné informace ze shodných stanovisek se následně znázorňují vhodnými metodami tematické kartografie.

Nejsou-li tato stanoviska známá, či pokud se liší, pak znázorňovaná informace obsahuje nejednoznačnost a její vizualizace vyžaduje odlišné metody než v předchozím předmětem zkoumání a používání kartografie jako vědního a techologického oboru.

Podle charakteru a atributů znázorňované informace se volí vhodná vyjadřovací metoda a provádí se zakreslení  do  mapy.  Za  toto  je  kartograf  zodpovědný. Území  příslušející  k určitému státnímu útvaru se  v politických mapách znázorňuje metodou plošných znaků, tedy vykreslením barevné  plochy. Pokud  existuje území, které náleží nebo na něž  si kladou nároky dva nebo více státních útvarů, pak se jeho plocha vykresluje tzv. plošným šrafování, tedy pravidelným střídáním stejně širokých pásů v barvách zúčastněných státních útvarů. Tento přístup je korektní ve všech kartografických školách po celém světě.

Závěrem si dovoluji shrnout svůj postoj ke znázornění poloostrova  Krymu a oblasti Doněcka na  politických mapách ve vašem Školním atlase světa. Formulování obsahu informace není součástí kartografické činnosti, ten vydavatel přebírá od tematiků. Pokud je obsahem informace „příslušnost území Krymu k Ukrajině a Rusku je  sporné“, pak kartografické znázornění této informace je zcela v pořádku."

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,
Univerzita Palackého v Olomouci vice-president of International Cartographic Association

Celý text zde...


(ps, Kartografie Praha, Prvnizpravy.cz, obrázek: mapa Krymu ze školního atlasu)Kurzy

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Akcie

NWR
0.1
AAA Auto
24
CETV
74.9
CEZ
539.5
ECM
25.5
ERSTE GROUP BANK
778
FORTUNA
194.5
KITD
5.2
KOMERCNI BANKA
890
NWR
272
ORCO GROUP
12.4
PFNONWOVENS
842
PHILIP MORRIS CR
14500
O2 C.R.
246
UNIPETROL
382.5
VIG
553.5