Svátek má: Laura

Regiony

Velikost textu:

Studium na Přírodovědecké fakultě UJEP bude atraktivnější

Studium na Přírodovědecké fakultě UJEP bude atraktivnější

Od května 2013 probíhá na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem projekt Mezioborové vazby a podpora praxe v přírodovědných a technických studijních programech UJEP - zkráceně MEVAPOX.

Ilustrační foto
23. března 2014 - 16:00

Usteckenovinky.cz o tom informovala mluvčí UJEP Jana Šiková. Cílem projektu je inovace studijních programů přírodovědných oborů zaměřená zejména na vytvoření mezioborových vazeb, potřebných pro praktické využití poznatků v materiálovém výzkumu i v průmyslové praxi. Projekt přispívá k rozvoji týmové spolupráce, schopnosti multidisciplinárního přístupu a mezioborové komunikace. Zásadním prvkem je i spolupráce s experty v různých oborech zejména z praxe, zefektivnění výuky a odstranění duplicit ve výuce. Univerzita v rámci projektu spolupracuje s Mikrobiologickým ústavem AV ČR, který je oficiálním partnerem projektu.

Cílovou skupinou projektu jsou samozřejmě studenti ústecké univerzity, a to zejména z fakulty přírodovědecké (PřF), z fakulty výrobních technologií a managementu (FVTM) a z fakulty životního prostředí (FŽP). Absolvováním inovovaných studijních programů studenti lépe využijí získané poznatky v praxi, z toho plyne jejich lepší uplatnění na trhu práce.

Zapojením odborníků z praxe získají studenti cenné kontakty s budoucími zaměstnavateli. Projekt se během své realizace dotkne až 3 500 studentů. Další cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci a postdoktoranti PřF, FVTM a FŽP UJEP, kteří absolvují v rámci projektu např. cyklus seminářů „Materiálový výzkum na UJEP“. Studenti se budou účastnit stáží u zahraničních partnerů i potencionálních zaměstnavatelů v ČR.

Projekt bude probíhat do června 2015 a pro realizaci hlavních aktivit projektu, jako jsou modernizace výuky přírodovědných oborů včetně tvorby sylabů a výukových textů a zintenzivnění spolupráce s výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, bude tedy dostatek času.

Ve Vědecké knihovně UJEP budou k měsíci čtenářů akce zdarma


"Realizací projektu, jejímž hlavním realizátorem jsou pracovníci Přírodovědecké fakulty UJEP, se snad podaří zatraktivnit a zefektivnit samotné studium přírodovědných a technických oborů, protože po takových odbornících na jedné straně volají podniky a na straně druhé zájemců o samotné studium, díky jeho vyšší náročnosti, není dostatek. Věřme, že se tento cíl podaří univerzitě splnit, protože další rozvoj našeho regionu je na těchto profesích velice závislý," uvedla Jana Šiková.

(iza, foto: UJEP)