Svátek má: René

Komentáře

Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv

Takhle ne pane Štampachu!

Jsem po letech strávených v politice na ledacos zvyklý, vím, že ve společnosti existují nejrůznější názory a stanoviska, vím, že míra neschopnosti porozumět psanému textu je vysoká a nevadí mi proto i ostrá vyjádření a reakce na moje publikované názory.


Naučil jsem se s tím žít a (a to je hlavní) také pracovat. Ale jsou jistě určité meze, jejichž překročení člověk nemůže nechat bez povšimnutí. Dočetl jsem se o sobě již ledacos. Ale abych byl označen za přisluhovače nacizmu a národního socialismu, to si, uznejte, normální člověk nemusí nechat líbit.

Ivan Štampach napsal v deníku Referendum ze dne 6.8. 2013 v článku "Levicové dilema" tato slova: " Státním orgánům se situace zdá být jasná. Policie chrání občanské aktivisty pomáhající ohroženým Romům před útoky extremistů. A V této situaci se část politiků řazených k levé části politického spektra, senátoři Pavel Lebeda a Jaroslav Doubrava a donedávna poslanec, nyní zástupce ombudsmana Stanislav Křeček, vyslovuje anticiganisticky, až rasisticky. Jsou sociální a zároveň nacionálně šovinističtí. To je explozivní kombinace, která je z historie dobře známa. Ve vyhrocené podobě jde o fašizmus a o nacionální socialismus". To vše ale nakonec – překvapivě - autorovi slouží jen k tomu, aby se mohl zařadit do řady těch mnoha, kteří v těchto dnech dávají členům ČSSD dobré rady, neboť vyjadřuje – s nízkou mírou předvídavosti - víru, že ČSSD nakonec "nepodpoří Rusnokovu vládu". Jak to spolu souvisí nevím, ale o to mi dnes nejde.

Celá záležitost má, z mého dnešního pohledu, dvě roviny: osobně urážlivou, kdy autor bez jakéhokoliv důkazu označí názory jiného za anticiganistické a rasistické, tedy dokonce s trestně právními konotacemi, což by si publicista jen tak beze všeho neměl dovolit, a (za druhé) vysokou míru nepochopení situace, ve které se společnost nachází.

K záležitosti prvé: označte a uveďte, pane Ivane Štampachu, jedinou větu z mých publikovaných názorů, kterou lze objektivně označit za anticiganistickou nebo rasistickou, směřující "ve vyhrocené podobě" k fašizmu a nacionálnímu socialismu! Pokud ji nenajdete, tak se mi omluvte!

K záležitosti druhé: četl jsem nedávno zajímavou úvahu jistého maďarského publicisty o internetových kavárenských společnostech obyvatelů velkých měst, kteří jsou tak zapouzdřeni ve svých, na sociálních sítích stále znova a znova mezi sebou "rozebíraných", problémech, že jsou z tohoto důvodu nakonec zcela odtržení od většinové společnosti. A nakonec tak sice mohou dosáhnout mnohé, jenom ne vyhrát volby. Většinové společnosti prostě nerozumí. Obavám se, že autor článku, o kterém píši, by ve vyhrocené podobě k nim mohl patřit....

Jistě je pravdou, že dnes policie často brání ohrožené Romy před útoky extremistů a činí tak zcela správně a bezpochyby i s podporou všech slušných lidí. Ale v tom přece žádný problém není! Ten spočívá v nalezení odpovědi na otázku, proč se k jistě odsouzení hodným extremistům a rasistům stále více přidávají i "obyčejní" lidé, proč řada z nich již nevidí jiné východisko ze své situace, než o projevech skutečných rasistů a extremistů říct úděsnou větu: vždyť oni mají pravdu! Budeme i tyto lidi označovat za anticiganisty a rasisty, aniž bychom se jen pokoušeli jim porozumět a pochopit, co vlastně říkají a co je trápí? Budeme problémy se soužitím s některými občany (a naléhavě prosím: o Romech ani slovo!) přirovnávat k nacistické argumentaci, jak to činí zcela nepřípadně a historicky Ondřej Slačálek, když v Právu ze dne 5. srpna 2013 v článku „Zastrašit Romy je snadné. A lichváře? “ píše: Z odstupu jasně vidíme, že kupříkladu Hitlerův antisemitismus byl kombinací paranoie a rasistické pseudovědy. Jenže aby byl přesvědčivý, odkazoval ke spoustě „problémů soužití“.

Na to konec konců poukazuje Jan Keller, když na tiskové konferenci Policie ČR konané 3. srpna 2013, jak ho cituje autor mnou kritizovaného článku, řekl: „Mnoho lidí, zpráva BIS to ukázala minulý týden, nepříjemně mnoho lidí sympatizuje s demonstrujícími …policie se mění v hromosvod, do kterého se svádí veškerá naštvanost lidí…“ Proč tomu tak je, ovšem autor těchto slov neuvádí a zcela zjevně nemá pravdu, když dále konstatuje: „ A v této situaci politici nahoře, místo aby policii podpořili, na ni útočí ještě z druhé strany a fantazírují o tom, že policie chce přebírat politické pravomoci a podobně.“ Policie totiž tento problém rozhodně vyřešit nemůže….

Přitom co primárně v této chvíli lidé chtějí a nechtějí, není tak složité zjistit. V pražských nebo brněnských kavárnách to ovšem tak snadno nezjistíme. Nejde o žádné velké státnické nebo politické problémy, jejichž řešení lidé na ulicích požadují, aniž by tím ovšem mělo být řečeno, že jednoduchá řešení vyřeší celou vážnou situaci, před jejímž řešením jinak společnost bezpochyby stojí. Dobře je to patrné i z dalších myšlenek O. Slačálka, když ve shora uvedeném článku dále píše: „Pokud levice nedokáže najít účinné cesty jak místo Romů zasáhnout lichváře, pochybné podnikatele s mafiány ve všech patrech společnosti, není hodna svého jména.“ Zcela bezpochyby má pravdu, ale vykládejte to lidem v ulicích! Asi vám řeknou, že mafiáni a podnikatelé nehází odpadky z oken, neničí byty a domy, ve kterých bydlí a nechovají se tak, že ostatním klidné bydlení znemožňují. Smutné? Snad, ale také realita společnosti, ve které žijeme…..

Stanislav Křeček

Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Stanislav Křeček 

13. listopadu 2022
Málo si uvědomujeme, že u nás už probíhá zápas nejen o ekonomickou prosperitu, o hospodářský rozvoj, ale o lidská a občanská práva občanů.

Zopakujeme Švédsko?

Zopakujeme Švédsko?

Stanislav Křeček 

22. září 2022
Vláda má ve svém programovém prohlášení závazek chránit „zranitelné občany“, ale mnozí z těch, kteří na semináři vystupovali, si nebyli jisti tím, kteří občané tuto ochranu potřebují…

Jiné výročí

Jiné výročí

Stanislav Křeček 

8. května 2022
O realistickém míru, který by zachránil lidské životy, vytvořil podmínky pro další jednání a pro vliv svobodného světa na budoucí změnu třeba aktuálně těžko přijatelných podmínek nechceme jednat s válečným zločincem Putinem

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Stanislav Křeček 

20. května 2015
O tom, že důsledky právních předpisů a rozhodnutí, by měly být předvídatelné, nebude asi sporu.

Memento Cibulka?

Memento Cibulka?

Stanislav Křeček 

9. května 2015
V hlomozu aktuálních událostí - oslavy osvobození, nebo co to bylo, jmenování nebo nejmenováni profesorů – téměř unikl pozornosti další projev již infekčního problému, který má tentokráte jméno Cibulka.

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Stanislav Křeček 

28. března 2015
Jedním z témat, které v uplynulých týdnech a měsících oživovaly naši mediální i veřejnou scénu, byla kauza dětí Michalákových.

Souhlasíte a podporujete stávku odborářů?

Ano
transparent.gif transparent.gif
21%
Ne
transparent.gif transparent.gif
9%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
70%