Svátek má: Tamara

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Seďte méně, více se pohybujte

Jak v České republice, tak i v dalších vyspělých státech se významně snižuje u dospělých i u dětí a mládeže čas strávený během dne fyzickým pohybem.

V „Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) pro oblast fyzických aktivit člověka“ jsou shrnuty  výhody fyzické aktivity a rizika sedavého způsobu života.

WHO konstatuje, že pravidelná fyzická aktivita, jako je chůze, jízda na kole, sportování nebo aktivní odpočinek, má významný přínos pro zdraví a že jakákoli fyzická aktivita je lepší než žádná.

Nedostatek fyzické aktivity je naopak jedním z hlavních rizikových faktorů úmrtnosti na nepřenosná chronická onemocnění a lidé, kteří nejsou dostatečně aktivní, mají o 20 – 30 % vyšší riziko úmrtí ve srovnání s lidmi, kteří dostatečně aktivní jsou.

 

WHO dále uvádí, že pravidelná fyzická aktivita může:
 • zlepšit svalovou a kardiorespirační kondici;
 • zlepšit kosterní a funkční zdraví;
 • snížit riziko vysokého krevního tlaku, ischemické choroby srdeční, mrtvice, cukrovky, různých typů rakoviny (včetně rakoviny prsu a tlustého střeva), a deprese;
 • snížit riziko pádů stejně jako zlomenin kyčle nebo obratlů;
 • pomáhat udržovat zdravou tělesnou hmotnost.

U dětí a dospívajících zlepšuje fyzická aktivita:
 • fyzickou kondici (kardiorespirační a svalová kondice);
 • kardiometabolické zdraví (krevní tlak, dyslipidémie, glukózová a inzulínová rezistence);
 • zdraví kostí;
 • kognitivní výsledky (akademická výkonnost, výkonná funkce);
 • duševní zdraví (snižuje příznaky deprese);
 • snížení nadváhy.

U dospělé a starší populace vyšší úroveň fyzické aktivity:
 • snižuje riziko úmrtnosti ze všech příčin;
 • snižuje riziko úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění;
 • snižuje výskyt vysokého krevního tlaku;
 • snižuje výskyt místně specifické rakoviny (močového měchýře, prsu, tlustého střeva, dělohy, adenokarcinom jícnu, žaludku a ledvin);
 • snižuje výskyt cukrovky 2. typu;
 • zabraňuje pádům;
 • zlepšuje mentální zdraví (redukuje příznaky úzkosti a deprese);
 • zlepšuje kognitivní zdraví;
 • zlepšuje kvalitu spánku;
 • snižuje míru nadváhy.

Přiměřená fyzická aktivita má blahodárné účinky i pro těhotné ženy a ženy po porodu, jelikož snižuje rizika:
 • preeklampsie;
 • těhotenského vysokého krevního tlaku;
 • těhotenské cukrovky (snížení rizika až 30 %);
 • nadměrného přibývání váhy v těhotenství;
 • porodních komplikací;
 • poporodních depresí;
 • novorozeneckých komplikací.

Není pochyb o tom, že naše životy se stávají více sedavými, zejména kvůli používání motorizované dopravy a rostoucímu používání obrazovek pro práci, vzdělání i rekreaci. Důkazy, které má WHO k dispozici, ukazují, že vyšší míra sedavého chování je spojena s následujícími špatnými zdravotními následky:

u dětí a dospívajících:
 • rostoucí nadváha (přírůstky hmotnosti);
 • horší kardiometabolické zdraví, kondice, behaviorální chování/prosociální chování;
 • zkrácená doba a kvalita spánku.

u dospělých:
 • úmrtnost ze všech příčin, úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění;
 • výskyt kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a cukrovky 2. typu.

Zdeněk Ertl

(Použitý zdroj: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical activity fact sheet. WHO | World Health Organization [online]. 2021, 12 October 2021 [cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-HPR-RUN-2021.2)Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
12%
Ne
transparent.gif transparent.gif
34%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%