Svátek má: Dobroslav

Profily

Profil autora

Markéta Kabourková

Markéta Kabourková

ekonomka
Ing. Markéta Kabourková
je česká ekonomka a manažerka působící především v oblasti výzkumných organizací a vysokých škol. V letech 2004 až 2012 působila ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v.v.i., v letech 2013 až 2015 na Vysokém učení technickém v Brně a v roce 2016 na Českém vysokém učení technickém v Praze. Jako členka auditních týmů spolupracovala na více než 30 kontrolách a statutárních auditech univerzit a výzkumných organizací.

Vystudovala Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, Ekonomickou fakultu, obor Ekonomika a právo. V současné době studuje Sportovní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 2004 se zabývá financováním výzkumu a později také vysokých škol. V roce 2006 byla účastna transformace příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci a nastavování nového systému řízení. Věnuje se rovněž dotačnímu managementu a výkladům pravidel. Zpracovává stanoviska v rámci nejasností financování a výkaznictví nákladů výzkumných institucí a také dalších příjemců. V rámci mezinárodního projektu 7. rámcového programu působila v pozici projektové manažerky na univerzitě Queen´s University of Belfast.

Podílela se na vypracování expertního stanoviska pro Evropskou komisi (Výklad vybraných nákladových položek H2020 ve vztahu k české legislativě) v oblasti nákladů pro Horizon2020. Spolupublikovala v časopise Auditor (oblast financování neziskového sektoru a dotační problematika).

Působí jako ředitelka Ústavu pro výzkum a vzdělávání, z.ú. a je členkou týmu vládního zmocněnce pro sport.

  Všechny články autora